Logo Destek-Logo Raporlama-Logo Satış-Logo Egitim-Apple Destek-Server Destek-Logo Tiger Plus-Logo Go Plus-Logo Tiger Enterprise

İçeriğe git

Ana Menü

 


19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 403 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ nde ; bilanço esasına göre   defter    tutan mükellefler   tarafından 2010 yılı   ve    müteakip dönemler için elektronik ortamda bildirilecek olan Kesin Mizan Bildirimi  ”nin    gönderilmesinde uygulanacak usul ve esaslara ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.


 
Logo Eğitim Hizmetleri

  Verimliliğinizi arttırmak için firmamızdan alabileceğiniz; eğitim hizmetlerimiz...

  Firmamız, müşterilerin  kurumsal    ihtiyaçlarına göre hazırlanan özel proje eğitimleri  verebildiği  gibi , Standart ve İleri Ürün eğitimleri ile de, firmaların   ürünlerimizi daha  verimli  ve  güvenli kullanmalarını   sağlamakla  birlikte, kullanıcılıların ürün üzerindeki   performanslarını   da   arttırmayı hedeflemektedir.

  STANDART ÜRÜN EĞİTİMLERİ
  İLERİ ÜRÜN EĞİTİMLERİ  
  UPGRADE EĞİTİMLERİ

  Zamanlanmış Görevler Nasıl  Kullanılır?

 
 
Görev Zamanlayıcı , kullanıcının belirlediği batch işlem ve raporları, sıralı bir şekilde seçerek takvime bağlayabilmekte, takvime bağlanan görev tanımlarını belirtilen zamanda otomatik olarak çalıştırmaktadır.Birbirini takip eden toplu işlemler ve alınacak raporların tanımlandığı zamanlanmış
görevlerdir.

İşlem Seçeneklerinde çalıştırılması istenilen işlemler ve raporlar seçilmektedir. Bu alanda oluşan sıraya göre işlem dizisi çalışacaktır.
Bu işlem dizilerinin hangi parametreler ile çalıştırılacağı; Parametreler bölümünden seçilerek aktar komutu ile parametreler bölümüne getirilir.Gelir Vergisi Beyannamesi Nasıl Hazırlanır?
  
Gelir vergisi beyannamesi Genel Muhasebe/ Ana kayıtlar/E Beyannameler seçeneğinden tanımlanmaktadır.
Gelir Vergisi Beyannamesi 7 bölümden oluşmaktadır:

  • Genel Bilgiler

  • Kazanç Bildirim Detayı

  • Gelir Bildirimi

  • Vergi Bildirimi

  • Düzenleme Bilgileri

  • Performans Bilgileri

  • Ekler

Kazanç Bildirim Detayları
Menkul Sermaye İratlarına İlişkin Bildirim
ler
Serbest Meslek Kazançlarına İlişkin Bildirimler
Gayrimenkul Sermaye İcratlarına İlişkin Bildirimler
Diğer İstisna ve İndirimlere İlişkin Bildirim

Zirai Kazançlara İlişkin Bildirim
Basit Usülde Ticari Kazançlara İlişkin
Mahsup Edilemeyen Geçmiş Yıl Zararları

4325 say. Kanun kaps.kazanç ait gelir ver. İnd.İliş. Bildirim


Kısacası işletmenin hesap özetlerine tüm detayları ile devir işlemine kadar rahatlıkla kullanabilirsiniz...

 Karar Vermeyi Çabuklaştırmanın Sırrı

  Her zaman "en iyi" ürün kazanmaz.Ama sıkı bir muhasebe  planıyla  çok  şey  kazanırsınız. Üzerinde  karar  verilmesi   en    kolay   olan modülleri   bir   arada   bulabileceğiniz     tek
adres
olucaktır. Herkes için bir paket var.Size en  uygun paketi   seçebilmek için   biz    Kavacık  Logo  Servisini    arayarak  bilgi  sahibi olmak için tıklayınız...Çoğu durumda, en iyi ürünün,üzerinde karar verilmesi en kolay ürün olduğunu  anlayın,
Logo '  daki   içerikleri   öğrendiğinizde    eski programızın    sizden  ve   zamanını   çaldığını anlayacaksınız.                   
  Sizin için  hangisinin  uygun  olduğuna  gelin beraber    karar   verelim.  Kavacık    merkez ofisimizden     yada    irtibat   numaramızdan ulaşarak destekte alabilirsiniz...

     

Yeni Türk Ticaret Kanunu

   Yeni Türk Ticaret Kanunu (Yeni Kanun), 2012 yılı itibari ile yeni düzenlemeler yapmıştır.Ticari yaşamı önemli ölçüde etkileyecek bir içeriğe sahiptir.
Yeni Kanun, 1 Temmuz 2012 tarihinden itibaren getirdiği yükümlülükler aşamalı olarak zorunluluk hal
e getirilmiştir. Yeni Kanun, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun finansal tablo hazırlanması, Uluslararası Denetim Standartlarına uygun bağımsız denetim, kurumsal yönetimin gerekliliği olan iç kontrol, iç denetim ve risk yönetimi gibi konularda birçok uluslararası standardı Türk Standartları olarak benimsetmekte ve değişimi zorunlu hale getirmektedir. Bunların dışında, bu metinde detaylandırılmayacak olmakla birlikte, birtakım ticari süreçlere de yeni düzenlemeler getirmektedir.

 
İçeriğe Geri Dön | Ana Menüye Geri Dön Page Rank Check